ZAM - ĐỒ MẶC NHÀ THIẾT KẾ

ZAM chấp nhận đổi sản phẩm khi đủ các điều kiện sau: 

1. Là sản phẩm chính hãng, mua tại hệ thống của ZAM, còn nguyên tag, mác, hóa đơn.

2. Đổi sản phẩm trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua. 

3. Sản phẩm chưa qua sử dụng và chưa qua giặt ủi.

5. Sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất.

6. Mỗi hóa đơn chỉ được đổi 01 lần duy nhất.

Lưu ý:  Sản phẩm sale không được phép đổi.

Quy định đổi sản phẩm : 

- Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn: Khách hàng sẽ phải trả thêm phần giá trị chênh lệch.

- Đổi sản phẩm có giá trị ngang bằng: Khách hàng không mất thêm phụ phí. 

- Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn: Khách hàng sẽ không được hoàn lại phần giá trị chênh lệch.